Traži
Filters
Close
banner

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Molimo vas da pažljivo pročitate uvjete korištenja usluge online trgovine Avenue Fosh Paris (www.avenuefochparis.com). Korištenjem usluge Avenue Fosh Paris (www.avenuefochparis.com) pristajete na uvijete koje vam nudimo.
Online trgovina Avenue Foch Paris (www.avenuefochparis.com) u vlasništvu firme Intersaga d.o.o. prema ugovoru o zastupanju (…) ovlastila je tvrtku Style Factory d.o.o. koja se bavi proizvodnjom, uslugom zastupanja i prodajom tekstilnih proizvoda za sve uslužne radnje online prodaje, uređivanja, vođenja te informiranja na stranici. Ovim uvjetima korištenja bitna nam je zaštita

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE TRGOVINE PUTEM INTERNETA (WEB SHOP)

U Avenue Fosh Paris (www.avenuefochparis.com) vijerujemo da je bitno direkno vas informirati o tome sta će se desiti s vašim informacijama i o njihovoj zaštiti pute korištenja online trgovine, te tražiti vaše dopuštenje prije negoli ih podjelite sa nama.

1.Opći uvjeti
Korištenje internet stranice www.avenuefochparis.com od strane korisnika, te korištenje usluge Trgovine putem interneta uređuje se upravo ovim Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge Trgovine putem interneta.

Avenue Foch Paris online trgovina u vlasništvu tvrtke Intersaga d.o.o. za potrebe ovih Općih uvjeta označava društvo Style Factory d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Hrvatskoj u Jastrebarskom, Kolodvorska 60, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-16/31789-2 ( MBS 081008328, OIB: 92109672035).

Nadalje, Korisnik je svaka fizička/pravna osoba s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam korisnik odnosi se kako na registriranog korisnika tako i na neregistriranog korisnika. 
Registrirani korisnik je svaka potpuno poslovno sposobna osoba, pravna ili fizička, koja se registrirala za korištenje usluge trgovine putem interneta na internetskim stranicama s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje. 
Neregistrirani korisnik je svaka potpuno poslovno sposobna osoba, pravna ili fizička koja se nije registrirala za korištenje usluge Trgovine putem interneta s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Usluga Trgovine putem interneta je usluga koja jednako omogućava registriranim i neregistriranim korisnicima kupnju Avenue Foch Paris proizvoda putem internetske stranice www.avenuefochparis.com.
Svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta svaki put kad pristupi Internet stranicama putem bilo kojeg tehničkog sredstva koje omogućava takav pristup i korištenjem Internet stranica Avenue Foch Paris.

2. Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj internetskih stranica isključivo je privatno vlasništvo tvrtke Style Factory d.o.o. ili osoba koje je on ovlastio što korisnik u potpunosti prihvaća. Ukoliko korisnik nema izričito pismeno odobrenje firme Style Factory d.o.o. zabranit će mu se svaki prijenos, kopiranje, objavljivanje, distribucija, povezivanje ili mijenjanje na bilo koji drugi način ovih internetskih stranica. 
Ukoliko dođe do kršenja ovih Općih uvjeta poslovanja može se pokrenuti parnični postupak i/ili kazneni progon protiv svake osobe koja je povrijedila bilo koji oblik intelektualnog vlasništva. Style Factory d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim u slučaju da je tako određeno ovim Općim uvjetima i da je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.


Ako Style Factory d.o.o. izričito dozvoli korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje sa internetske stranice www.avenuefochparis.com, ali samo pod uvjetom da se korisnik obveže da će takav sadržaj koristiti za osobnu uporabu i da će u potpunosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta što se tiče predmetnog sadržaja.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu upotrebu.
Style Factory d.o.o. postaje isključivi vlasnik svih podataka i fotografija stavljenih na internetske stranice od strane korisnika.

3. Ograničenja korištenja i odgovorinosti

Svaki korisnik se obvezuje da će internet stranice koristiti:
-za slanje elektroničke pošte koji nisu protivni ovim Općim uvjetima;
-na način koji nije protivan pozitivnim propisima;
-na način da neće unositi na internetske stranice ili distribuirati putem internetskih stranica sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući štetne, prijeteće, uznemiravajuće, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
-na način da neće mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskim stranicama;
-na način da neće kršiti prava trećih osoba, uključujući i povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
-na način da neće unositi ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakav software koji nije legalan,
-na način kojim bi mu internetske stranice služile za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.
Svi objavljeni dokumenti, podaci i informacije na ovim internetskim stranicama isključivo se koriste za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih vlasničkih i autorskih prava uz poštivanje prava trećih osoba.
Svaki korisnik koristi sadržaj internetske stranice www.avenuefochparis.com za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost te se tvrtka Style Factory d.o.o. u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi korištenja sadržaja navedene internetskie stranice. Style Factory d.o.o. zadržava pravo na izmjenu sadržaja internetskih stranica tako i na ukidanje internetskih stranica, te ograničavanje pristupa internetskim stranicama te neće biti odgovoran za posljedice koje bi mogle nastati iz nabrojanog, a sve bez najave navedenih postupaka.

Ukoliko treće osobe imaju mogućnost kreiranja različitih veza („linkova“), dokumenata, podataka i sličnog na internet stranicama Style Factory d.o.o. se unaprijed i u potpunosti odriče svake odgovornosti u vezi točnosti takvih sadržaja te svake povezanosti sa sadržajem koji je nastao od trećih osoba.

Ukoliko internetska stranica www.avenuefochparis.com zbog tehničkih razloga ne bude dostupna Style Factory d.o.o. neće biti odgovorna za posljedice koje iz takvih tehničkih nedostataka mogu proizaći.
Tvrtka Style Factory d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internetskim stranicama i usluzi internetske trgovine.
Style Factory d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup internetskim stranicama, IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima. Ukoliko dođe do navedenog sprečavanja Style Factory d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost.
Style Factory d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

 

4. Zaštita osobnih podataka / Izjava o privatnosti

U Avenue Fosh Paris (www.avenuefochparis.com) nama je najbitniji kupac s time i njegovi privatni podaci. Avenue Fosh Paris članovi tima ujedno su i sami kupci Avenue Fosh Paris -a(www.avenuefochparis.com) i drugih online kupovina. Stoga mi u potpunosti poštujemo zaštitu osobnih podataka na internetu.

Korisnici će prije pristupa određenim sadržajima biti obvezni dati tvrtki Style Factory d.o.o. određene osobne podatke. Ukoliko korisnici pristanu dati određene osobne podatke, smatrati će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđenih ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, obrađuju, koriste i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica. 
Nadalje, ako korisnik označi odgovarajuću ikonu na internetskim stranicama, smatrati će se da je korisnik pristao na prikupljanje, obradu, korištenje i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica. 
To posebno znači da je korisnik dao suglasnost da Style Factory d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba; potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga tvrtke Style Factory d.o.o. na zadovoljstvo korisnika; davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. 
Ukoliko bude potrebno Style Factory d.o.o. će čuvati osobne podatke i to samo za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon što protekne to vrijeme osobni podaci će se uništiti na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Predmetni osobni podaci korisnika neće biti otkriveni trećim osobama od strane tvrtke Style Factory d.o.o. Samo ovlaštene osobe će imati pristup osobnim podacima korisnika te će Style Factory d.o.o. osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom. 
Isto tako, Style Factory d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Korisnici mogu izravno kontaktirati Style Factory d.o.o. ukoliko imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka. Svi korisnici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, a Style Factory d.o.o. će takve podatke izbrisati odnosno ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internetskim stranicama. Ukoliko se korisnik odluči na davanje osobnih podataka, korisnik jamči da su isti točni, potpuni i istiniti.

5. Korištenje usluge trgovine putem interneta i registracija korisnika

Korištenje usluge trgovine putem interneta dostupno je registriranim i neregistriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Trgovine putem interneta. 
Korisnici koji se žele registrirati to čine na način da korisnik na stranicama www.avenuefochparis.com upisuje određene osobne podatke i na taj način pristaje na korištenje danih osobnih podataka. Registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku nakon što se uspješno registrirao. 
Korisničko ime i lozinka služe za autorizaciju korištenja usluge Trgovine putem interneta. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ako registrirani korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Style Factory d.o.o. putem e-maila ili telefonskim putem o sumnji o neautoriziranom korištenju. 
Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

 

Registracijom korisnik potvrđuje:
-da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na usluge trgovine putem Interneta;
-potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka;
-da daje tvrtki Style Factory d.o.o. izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Style Factory d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

6. Cijene proizvoda putem usluge trgovine putem interneta

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost, sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske. Do trenutka dok korisnik potvrdi kupovinu cijene proizvoda su podložne promjenama. 
Style Factory d.o.o. može odrediti da će se na kupovinu putem Trgovine putem interneta odobriti određeni popusti ili akcije za određene proizvode odnosno za dostavu proizvoda. Popusti ili akcije će biti jasno naznačeni uz proizvod na koji se popust ili akcija odnosi odnosno na dostavu na koju se popust ili akcija odnosi. 
Postupak kupovine putem Trgovine putem Interneta ( „Web Shop“) završava trenutkom kada registrirani ili neregistrirani korisnik potvrdi kupovinu. Trenutkom primitka plaćanja Ugovor o kupoprodaji je sklopljen.

7. Način odabira i naručivanja proizvoda

Kupnju može izvršiti registrirani i neregistrirani korisnik. Korisnik pristaje da se kupnja putem usluge Trgovine putem Interneta vrši tako da korisnik kupuje proizvode dostupne putem usluge Trgovine putem Interneta na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Klikom na ikonu ‘DODAJTE U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘POGLEDAJ KOŠARICU’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za plaćanje odabranoga artikla potrebno je odabrati ‘KRENI NA PLAĆANJE’ nakon čega korisnik upisuje podatke potrebne za dostavu i na kraju odabire ‘NARUČI’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane tvrtke Style Factory d.o.o. U slučaju da Style Factory d.o.o. neće biti u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca putem e-maila ili telefonski (ali samo ako je ostavio broj telefona). Kupac će se moći odlučiti za otkaz proizvoda kojeg je naručio ili će moći naručiti zamjenski proizvod koji mu ponudi Style Factory d.o.o.

8. Način plaćanja proizvoda putem trgovine putem interneta (webshop)

Globalni plativni sustav:
Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron
MasterCard, American Express, Diners
Bank Transfer

Prilikom transakcije na online trgovini platitelju je izdavatelj duzan izdati informaciju na mail platene transakcije.

Svaka fizicka ili pravna osoba koja koristeci platnu karticu kao instrument placanja kupuje robu ili uslugu od Trgovca na Elektronickom prodajnom mijestu.


9. Cijene i rokovi dostave kupljenih proizvoda


Cijena dostave kupljenih proizvoda unutar Republike Hrvatske uključena je u iskazanu cijenu proizvoda na internetskim stranicama. 
Cijena dostave kupljenih proizvoda izvan granica Republike Hrvatske obračunava se prema cjeniku dostave van granica Republike hrvatske (link)
Kupljeni proizvodi mogu se dostaviti u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. Ukoliko određeni proizvod neće biti dostupan za određena područja unutar Republike Hrvatske ili druge države obavijest o tome će biti navedena uz proizvod. 
U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i ostalog) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani i neregistrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.
Izjava o konverziji
Za korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK), sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.


Rokovi dostave:
Rok za dostavu počinje teći prvog narednog radnog dana nakon što je korisnik (kupac) zaprimio mail o uspješno zaprimljenoj narudžbi. U rok dostave ne uračunavaju se nedjelje te državni blagdani (neradni dani). 
Hrvatska: do 8 dana osim područja otoka za koje rok dostave iznosi do 10 radnih dana
(navesti dostavljača) 
Europska unija: od 8 do 20 radnih dana 
Ostale zemlje izvan EU: od 10 do 40 radnih dana 

U slučaju da do kašnjenja dođe zbog više sile i/ili bez krivnje tvrtke Style Factory d.o.o., te ukoliko iz bilo kojeg razloga korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo Style Factory d.o.o. ne odgovara za kašnjenje isporuke. 
Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom upisivanja adrese dostave, a ukoliko korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. 
Prilikom preuzimanja korisnik (kupac) je obvezan pošiljku pregledati, dostavljaču prijaviti vidljiva oštećenja, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Ukoliko korisnik (kupac) potpiše dostavnicu pretpostavlja se da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema nikakve primjedbe na oštećenja na transportnim pakiranjima. U slučaju da je korisnik (kupac) odbio primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, biti će dužan ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te odmah putem e-mail-a, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Style Factory d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. 
Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca Style Factory d.o.o. se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca. U slučaju da korisnik (kupac) ne želi preuzeti proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez da za to ima valjan razloga odnosno da odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, Style Factory d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.


10. Povrat kupljenih proizvoda putem usluge internetske trgovine

Registrirani i neregistrirani korisnici imaju pravo na povrat kupljenoga proizvoda pod uvjetima koji u nastavku slijede:

Registrirani i neregistrirani korisnik je obvezan u najkraćem mogućem roku pregledati sadržaj primljene pošiljke te putem e-maila (info@avenuefochparis.com) odmah, a najkasnije u roku 14 (dana) obavijestiti Style Factory d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. U e-mailu korisnik je dužan navesti broj računa na koji se narudžba odnosi, ime i šifru proizvoda te detaljan opis razloga zašto se proizvod vraća. Style Factory d.o.o. se po primitku reklamirane pošiljke te ispunjenog odgovarajućeg obrasca obvezuje na zahtjev registriranog i neregistriranog korisnika izvršiti ponovljenu dostavu u rokovima propisanim za dostavu, ali samo ako predmetni proizvod ima na zalihama.
Ukoliko registrirani ili neregistrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, FOCH zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

11. Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji kupac sklapa sa tvrtkom Style Factory d.o.o. za proizvodnju, prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Style Factory d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Avenue Foch Paris internet prodavaonice i kupca.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Ugovor možete raskinuti koristeći obrazac za jednostrani raskid ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti tvrtki Style Factory d.o.o. na broj telefona 00385 099 66 66 331 / 00385 91 577 3785 / 00385 1 6283 717 ili mail adresu info@avenuefochparis.com radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku:
Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – https://webgate.ec.europa.eu/odr


12. Izmjene općih uvjeta i ostale odredbe

Style Factory d.o.o zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Odredbe općih uvjeta primjenjuju se na sve korisnike bez obzira bili oni registrirani ili ne registrirani. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internetskih stranica, a posebno usluge Trgovine putem Interneta, provjeriti važeće Opće uvjete. Za korištenje usluge Trgovine putem Interneta važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod. Ukoliko dođe do spora temeljem ovih Općih uvjeta spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Zagrebu. 
Style Factory d.o.o. neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećima u slijedećim slučajevima:
a) ako dođe do neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke; 
b) u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge Trgovine putem Interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom tvrtke Style Factory d.o.o.
c) ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Trgovine putem interneta. 
Na korištenje usluge Internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge Internetske trgovine.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja:

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite napredni  sustav  za  siguran  prihvat  platnih  kartica

putem interneta.

 CorvusPay-CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPayplatni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg  web  preglednika  do  banke  koja  je  izdalaVašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi iupravl

ja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladištenipodaci  dodatno  su  zaštićeni  šifriranjem,  korištenjem  kriptografskog  uređaja  certificiranog   prema

FIPS140-2Level3  standardu.  CorvusPay  zadovoljava  sve  zahtjeve  vezane  uz  sigurnoston-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi

–PCI DSS Level 1–najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu stim. Informacije sekoriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za

obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost  CorvusPay  sustava.    Uz  to  održavanjem  stroge  kontrole  pristupa,  redovitim  praćenjem sigurnos ti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih

Hvala što koristite CorvusPay

 

 

 

 

 

 

top